page_banner

N-butylalkohol

  • N-butylalkohol CAS 71-36-3 (T)

    N-butylalkohol CAS 71-36-3 (T)

    N-butanol je organická sloučenina s chemickým vzorcem CH3(CH2)3OH, což je bezbarvá a průhledná kapalina, která při hoření vydává silný plamen.Má vůni podobnou fuselovému oleji a jeho pára je dráždivá a může způsobit kašel.Bod varu je 117-118 °C a relativní hustota je 0,810.63 % n-butanolu a 37 % vody tvoří azeotrop.Mísitelný s mnoha dalšími organickými rozpouštědly.Získává se fermentací cukrů nebo katalytickou hydrogenací n-butyraldehydu nebo butenalu.Používá se jako rozpouštědlo pro tuky, vosky, pryskyřice, šelak, laky atd., nebo při výrobě barev, umělého hedvábí, detergentů atd.